Uppföljning: utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen

I utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen 2018-2019, ingick 68 utbildningar varav 32 fick beslut om ifrågasatt kvalitet. Dessa 32 ingår i en nu pågående uppföljning.

Den 29 april var sista inlämningsdatum för åtgärdsrapporteringen till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för de utbildningar som är inkluderade i uppföljningen. Därefter har arbetet fortlöpt i enlighet med den uppdaterade vägledningen för uppföljning. Den 30 juni beslutade UKÄ att inte längre ifrågasätta kvaliteten på 21 av dessa 32 utbildningar. De har nu istället fått det samlade omdömet hög kvalitet.

Under hösten kommer uppföljningen för resterande 11 utbildningar att fortsätta. Nästa steg i processen innefattar inlämning av kompletteringar för de resterande utbildningarna.

Här kan du läsa mer om utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen 2018-2019.

De 21 utbildningarna, nu med hög kvalitet, är:

 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Högskolan i Gävle
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Högskolan i Gävle
 • Förskollärarexamen vid Högskolan i Gävle
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Högskolan i Halmstad
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Högskolan i Halmstad
 • Förskollärarexamen vid Högskolan Väst
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Malmö universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mälardalens högskola
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Mälardalens högskola
 • Förskollärarexamen vid Mittuniversitetet
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 Mittuniversitetet
 • Förskollärarexamen vid Södertörns högskola
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Stockholms universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Stockholms universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem vid Umeå universitet
 • Förskollärarexamen vid Umeå universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Örebro universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Örebro universitet