UKÄ får i uppdrag att utvärdera konsekvenser av Covid-19

Coronapandemin har inneburit stora omställningar för Sveriges universitet och högskolor. Bland annat undervisning och examinationer på distans. Regeringen har nu gett Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utvärdera konsekvenserna som Coronapandemin inneburit för högskolans verksamhet.

– Det är ett viktigt uppdrag och jag ser fram emot att starta upp arbetet med att följa pandemins effekter för universitet och högskolor. Förutom övergången till distansutbildning så kommer vi att följa förändringar vad gäller studieintresse, internationalisering, rättssäkerhet och forskningsfinansiering för att bara nämna några områden som kan vara föremål för analys inom ramen för detta uppdrag, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ.

Uppdraget ska genomföras i samråd med universitet och högskolor och slutredovisas senast den 1 december 2022.