Remiss: Enkät om examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön

Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda nytt examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön.

Därför skickar vi nu en remiss till samtliga statliga universitet och högskolor, samt tre enskilda utbildningsanordnare. Remissen skickas även för kännedom och eventuella synpunkter till några myndigheter och organisationer.

Remissen består av en enkät med frågor som ska besvaras senast den 11 september 2020.