UKÄ har tagit beslut i sin första omprövning

När UKÄ utvärderade KTH:s forskarutbildning i konst, teknik och design 2019 fick utbildningen ifrågasatt kvalitet. Men KTH tyckte att det fanns brister i UKÄ:s ärendehantering och begärde omprövning. I början på juni fattade UKÄ sitt första beslut i ett omprövningsärende.

- Vi har sedan 2019 en möjlighet att begära omprövning av våra beslut, säger Charlotte Ejsing, utredare på UKÄ. En särskild expertgrupp granskar vår handläggning. UKÄ har redan ändrat sina generella rutiner som ett resultat av expertgruppens granskning i det här ärendet.

Expertgruppen gav KTH rätt

KTH lämnade in en formell begäran om omprövning och UKÄ kallade in sin expertgrupp. De konstaterade att en av de sakkunniga i bedömargruppen var jävig och inte hade varit delaktig i granskningen och bedömningen av forskarutbildningen vid KTH. Expertgruppen ansåg att detta kan ha påverkat bedömargruppens sammantagna kompetens och att det kan ha påverkat resultatet av granskningsprocessen.

Mot bakgrund av expertgruppens yttrande beslöt UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm att tillsätta en ny sakkunnig med den konstnärliga kompetens som KTH ansåg saknades i den ursprungliga granskningen.

- I det här fallet fick vi kritik från expertgruppen och då rättade vi till felet. Det har varit en process där KTH har haft möjlighet att komma med synpunkter i varje steg, säger Charlotte Ejsing.

Första omprövningsärendet avslutat

Den nya bedömargruppen kom fram till samma slutsats som tidigare, men några av de åtgärder som KTH ska redovisa har ändrats. Åtgärderna finns beskrivna i det nya justerade yttrande som KTH har fått från UKÄ.

- Eftersom förutsättningarna delvis har ändrats får KTH nu förlängd tid att redovisa sina åtgärder mot det nya justerade yttrandet, säger Charlotte Ejsing.

Här kan du läsa hur en omprövning går till.