Rättssäker examination på engelska

Rättssäker examination är en vägledning om vad som gäller bland annat kring examination, betyg och kursplaner. Nu finns en sammanfattning av vägledningen översatt till engelska.

Universiteten och högskolorna har stor frihet att utforma examinationen av studenterna. Det innebär bland annat att det är lärosätena själva som bestämmer vilka examinationsformer som ska användas för olika kurser. Friheten är viktig för att kunna anpassa examinationen efter de skilda förutsättningar som kan gälla för olika utbildningar. Men examinationen ställer också lärosätena inför olika typer av utmaningar när det gäller de rättsliga aspekterna.

Du hittar vägledningen och den engelska sammanfattningen här