UKÄ registrerar ny statistikprodukt hos SCB: Forskning vid universitet och högskolor

Den nya statistikprodukten ska komplettera den befintliga statistiken om studenter, doktorander, personal och ekonomi inom Högskoleväsendet med statistik om forskning. Bakgrunden är att UKÄ:s uppdrag utvidgats i och med ansvaret för kvalitetssäkring av hela högskolans verksamhet, och att statistik om framför allt forskningsoutput har identifierats som en vit fläck.

Den första publiceringen, med referensperiod 2020, kommer att ske under 2021 i vår statistikdatabas ”Högskolan i siffror”.