Framskjutna utvärderingar och granskningar

På grund av coronavirusets spridning kommer utvärderingen av vissa utbildningar att skjutas fram.

I slutet av mars informerade UKÄ om kommande utvärderingar av forskarutbildningar inom medicin och hälsovetenskap. På grund av rådande pandemi behöver lärosätena nu planera om sin kliniska verksamhet för såväl utbildning som forskning, vilket också kommer ge stora efterdyningar. UKÄ har därför beslutat att utvärderingarna av forskarutbildningar i fysiologi, kirurgi och odontologi skjuts på obestämd framtid.

Utvärderingarna av forskarutbildningar i analytisk, fysikalisk och organisk kemi har på grund av rådande omständigheter också fått en förändrad tidplan. Tidigare har meddelats att självvärderingarna skulle lämnas till UKÄ den 23 juni. Nytt datum för inlämnande av självvärderingarna är den 26 november.

Utvärderingen av sjuksköterskeutbildningarna planeras att starta hösten 2021, inte som vi tidigare meddelat i början av 2021. Även för denna utvärdering pågår ett arbete med att se över metoden.