Ändrad tidplan för tematisk utvärdering av breddad rekrytering

På grund av coronapandemin kommer tidplanen för utvärderingen av breddad rekrytering ändras.

Som tidigare har annonserats har UKÄ sett över tidsplanen för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering. UKÄ:s begäran om att få senarelägga rapporteringen av uppdraget till regeringen (utbildningsdepartementet) har beviljats. Utvärderingen ska redovisas senast 1 mars 2022.Det är vår förhoppning att denna senareläggning ska ge nya möjligheter som gynnar utvärderingens syfte.

Så snart tidplanen är omarbetad kommer den att skickas ut till de lärosäten som ingår i utvärderingen. Information kommer fortlöpande att finnas på utvärderingens sidor på webben, se länk nedan.