Ekonomisk statistik för universitet och högskolor 2019

Den ekonomiska statistiken för universitet och högskolor belyser högskolans ekonomi ur olika perspektiv. Staten satsar omfattande medel på högskolesektorn och det finns därför behov av att de ekonomiska uppgifterna om verksamheten finns lätt tillgängliga för såväl allmänhet som specialintresserade.

Länk till Högskolan i siffror – ekonomisk statistik

Syftet med den ekonomiska statistiken för universitet och högskolor är att bidra till en allsidig statistisk belysning av högskolan och dess utveckling över tid i Sverige. Statistiken belyser förändringar avseende finansiering av verksamheten, resultaträkningar (intäkter och kostnader) samt vissa ytterligare uppgifter från lärosätenas årsredovisningar. Den ekonomiska statistiken innefattar all verksamhet vid universitet och högskolor, det vill säga utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och forskarnivå samt eventuell annan verksamhet.