Hög etablering efter examen

I en ny analys har UKÄ tittat på etableringen på arbetsmarknaden för studenter som tog examen från högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå läsåret 2015/16. Resultatet visar att etableringen har ökat, 85 procent av både kvinnor och män var etablerade 1–1,5 år efter examen.

Högst etablering har examinerade med yrkesexamina, där var etableringsgraden i genomsnitt 91 procent för läsåret 2015/16. Siffrorna visar att etableringsgraden ökade mest för både kvinnor och män inom lant- och skogsbruk samt djursjukvård.

Lägst etableringsgrad hade de personer som hade tagit en konstnärlig examen.

Etableringsgraden ökade för både examinerade med svensk bakgrund och utländsk bakgrund jämfört med läsåret innan, men etableringen var något lägre för studenter med utländsk bakgrund.

Precis som året innan fanns drygt hälften av kvinnorna som var etablerade inom kommunal sektor och 39 procent fanns inom privat sektor. Bland männen var däremot privat sektor vanligast och den statliga sektorn minst.

Du hittar analysen och de detaljerade webbtabellerna här