Regeringsuppdraget om breddad rekrytering igång

Nu är regeringsuppdraget om breddad rekrytering igång. - Detta är ett tillfälle för lärosätena att ta ett steg tillbaka för att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering och att få återkoppling på det, säger Anna-Karin Malla, projektledare.

I slutet av 2019 fick vi regeringsuppdraget att utvärdera universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet (UHR) och ska redovisas till utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2021.

Att universitet och högskolor ska arbeta med breddad rekrytering skrevs in i högskolelagen redan 2001 och många satsningar och aktiviteter har gjorts sedan dess. Lagkravet innebär att lärosätena ska arbeta för att minska snedrekryteringen till högskolan för att på så sätt öka mångfalden. UHR:s uppdrag med att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande redovisades 2016.

- Detta är ett tillfälle för lärosätena att ta ett steg tillbaka för att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering och att få återkoppling på det. Det är också en möjlighet att använda UHR:s undersökning som en utgångspunkt för att värdera vad som hänt sedan dess, säger Anna-Karin Malla, projektledare för utvärderingen.

En nationell bild av snedrekryteringen

UKÄ genomför uppdraget som en tematisk utvärdering bestående av två delar. I den ena delen utvärderas lärosätenas arbete med breddad rekrytering och i den andra delen presenterar UKÄ en statistisk analys om breddad rekrytering i Sverige. Sammantaget bidrar delarna till att ge en nationell bild av snedrekryteringen.

- Just nu pågår rekrytering av en bedömargrupp. Vi är glada att ha fått många genomtänkta nomineringar från lärosäten, SFS och arbetslivsorganisationer. Bedömargruppen som i höst kommer att arbeta med att ge feedback på lärosätenas självvärderingar kommer bestå av bedömare med lång erfarenhet från såväl strategiskt som praktiskt arbete med breddad rekrytering. I bedömargruppen ingår också studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare med relevant erfarenhet, säger Anna-Karin.

Vad händer härnäst?

Den 3 april 2020 hålls utvärderingens upptaktsmöte, då utvärderingen presenteras. Mötet genomförs digitalt och inbjudan med länk till mötet skickas direkt till lärosätena. Dessutom anordnas en workshop med fokus på att arbeta med självvärderingen. Workshoppen äger rum den 21 april 2020, i direkt anslutning till Includes (Nationellt nätverk för breddad rekrytering) workshop. Detta är också dagen efter UHR:s konferens Kvalitetsdrivet på samma tema.