Snart kommer utvärderingen av ämneslärarutbildningarna

Nästa vecka släpps utvärderingen av ämneslärarutbildningarna. Denna utvärdering omfattar 103 ämneslärarutbildningar för grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan. De ämnen som granskats är bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska.

Utvärderingen ingår i vårt arbete med att kvalitetsgranska lärarutbildningar vid samtliga universitet och högskolor som har examenstillstånd för lärarutbildningar.

Syftet med utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. Utvärderingarna bygger på fyra områden: Förutsättningar; Utformning, genomförande och resultat; Studentperspektiv och Arbetsliv och samverkan. Dessa har tagits fram i samarbete med högskolesektorn, arbetslivsorganisationer och Sveriges förenade studentkårer (SFS).
Bedömningarna har gjorts av en stor bedömargrupp som består av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. Resultaten från utvärderingen av ämneslärarutbildningarna finns tillgängliga på UKÄ:s webbplats 19 februari.