Hälso- och sjukvårdskuratorexamen på Lunds universitet

Lunds universitet blir det första lärosätet som får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Lunds universitet har för avsikt att starta den första utbildningen redan hösten 2020.

Beslutet fattades den 11 februari. Vi förväntar oss fler ansökningar och beslut för andra lärosäten framöver.

Statliga universitet och högskolor ska ansöka till UKÄ om examenstillstånd. Vi prövar att lärosätena kan garantera att studenterna ska kunna nå examensmålen för den utbildning som lärosätet söker tillstånd för.