3 frågor till Andrea Amft om vår uppföljningskonferens om pedagogiskt utvecklingsarbete

Den 6 mars bjuder UKÄ och SUHF in till en virtuell uppföljningskonferens för regeringsuppdraget om högskolepedagogiskt utvecklingsarbete som UKÄ slutredovisade i december 2019. Vi ställde tre frågor till Andrea Amft som är projektledare för konferensen.

Vad har du för förväntningar på dagen?

Jag ser mycket fram emot uppföljningskonferensen och hoppas att vi tillsammans kan påbörja arbetet för en stärkt samverkan kring pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan. Dessutom ser jag fram emot att ytterligare få fördjupa mig i spännande samarbetsmetoder och interaktion i ett digitalt sammanhang. I september höll vi en första virtuell konferens där vi provade på pedagogiska grepp som Flipped Classroom, Active Learning Classrom Online, Blended Learning, Open Networked Learning med mera. På vår uppföljningskonferens låter vi oss inspireras av bland annat storgruppsmetodik (Large Group Interventions) och kommer att låta vissa moment ske asynkront.

Vad innebär det att jobba asynkront och via Large Group Interventions?

Asynkront är motsatsen till synkront. Synkront är när man interagerar i realtid, så som vi kommer att göra den 6 mars på konferensen. Asynkront är när man inte är på samma plats tidsmässigt, men ändå interagerar. Om vi exempelvis lägger upp en film med koppling till konferensen i vår Linkedin-grupp där vi inbjuder till frågor och kommentarer så är det asynkront.

Large Group Intervention innebär att allt arbete görs tillsammans på ett och samma ställe och där alla är delaktiga på samma villkor. En fråga kan då bli belyst från olika perspektiv och positioner. Det ger möjlighet till snabba förändringar och en hållbar utveckling eftersom förankringsprocessen blir en del av själva metodiken. Nu använder vi oss av Large Group Intervention på vår virtuella konferens för att diskutera hur vi tillsammans kan jobba vidare med pedagogisk utveckling i högskolan.

Vilka hoppas du ska delta på konferensen?

Konferensen är öppen för alla som har intresse för högskolepedagogisk utveckling eller bara är nyfikna att prova på virtuella konferenser som mötesform. På vår förra virtuella konferens representerade deltagarna ett brett spektrum, inte bara från högskolesektorn. Som deltagare kan man också välja vilka delar man vill vara med på eller inte.