UKÄ:s verksamhetsplan för 2020 beslutad

Nu finns en ny verksamhetsplan för 2020. I verksamhetsplanen listar vi områden som är centrala för utvecklingen av myndigheten under 2020.

Våra fyra mål är att vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning och forskning, skapa resultat som är till nytta för högskolesektorns utveckling, vara en attraktivarbetsplats där engagerade medarbetare kan utvecklas samt att arbeta samordnat och resurseffektivt. Under 2019 tog UKÄ fram ett bättre nytt och tydligare ledningssystem och i årets VP kan vi presentera myndighetens nya kvalitetspolicy med övergripande vision och mål.
De prioriterade områdena för myndighetsgemensam utveckling i år är:

 • Digital transformation och innovation
  Under året satsar vi på en utveckling av befintliga eller nya digitala lösningar. Digital transformation innebär också att i allt högre grad att utveckla nya metoder i verksamheten inom UKÄ:s alla områden. Detta är en aktivitet som kommer att löpa över flera år och återkomma i UKÄ:s verksamhetsplaner de kommande åren.
 • Hållbar utveckling
  Vi kommer bland annat att titta på hur vår verksamhet kan få en mer uttalad koppling till Agenda 2030 och utvecklar ett miljöledningssystem för myndigheten.
 • Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden
  UKÄ har de senaste åren etablerat sig som en nyckelaktör när det gäller frågor som rör kompetensfrågor på den svenska arbetsmarknaden. Vi har fått flera regeringsuppdrag på temat och har flera egna projekt som kommer att fortsätta under 2020.
 • Former för ökad nytta
  Den kunskap om högre utbildning och forskning som vi tar fram är efterfrågad och behövs för att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Vi kommer att stärka UKÄ som en användarvänlig kunskapsorganisation och göra en satsning på kommunikationsområdet
 • Attraktiv arbetsplats
  UKÄ ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill följa med i utvecklingen i arbetslivet vad gäller arbetssätt, digitaliseringens möjligheter, arbetsvillkor och kompetensförsörjning.

Inom kort beslutas de interna avdelningarnas verksamhetsplaner, som ytterligare konkretiserar hur UKÄ planerar att arbeta för att nå målen med verksamheten.
-Det är viktigt att det finns en röd tråd mellan UKÄ:s instruktion från regeringen, vår vision, övergripande mål och den dagliga verksamheten. Avsikten är att både våra medarbetare och externa partners ser sammanhanget mellan övergripande mål och våra konkreta aktiviteter, säger Anders Söderholm.

Du hittar UKÄ:s verksamhetsplan 2020 här Pdf, 619.4 kB.

Du hittar kvalitetspolicy här Pdf, 95.2 kB.

Mer om UKÄ:s Ledningssystem här