Uppdaterad version av Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning

UKÄ:s uppdrag har från och med 2019 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera kvalitetssäkring av forskning. Därför har UKÄ beslutat att från och med 2020 ska tillsynen av lärosätenas regeltillämpning (lärosätestillsynen) omfatta vissa rättsliga frågor som gäller forskning och forskare.

Vägledningen för lärosätestillsynen har därför justerats genom att granskningsområdet anställning av personal även ska omfatta kallelseförfarandet av professorer. Dessutom blir bisysslor och oredlighet i forskning två nya granskningsområden.

Förslaget till justeringarna av vägledningen har behandlats i november på ett referensgruppsmöte med lärosätesrepresentanter.

Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning Pdf, 157.5 kB.