Samtliga statliga högskolor får bedriva forskarutbildning

Under december beviljades Högskolan Kristianstad examenstillstånd för forskarutbildning inom området vårdvetenskap och området pedagogiskt arbete. Det innebär att samtliga statliga högskolor i Sverige, där forskarutbildningen vilar på vetenskaplig grund, nu har tillstånd att bedriva forskarutbildning inom minst ett forskningsområde.

Möjligheten för statliga högskolor att ansöka om tillstånd för forskarutbildning inom ett avgränsat kunskapsområde infördes för cirka tio år sedan. Sedan reformen infördes har UKÄ sammanlagt hanterat ett fyrtiotal examensansökningar för forskarutbildning.

– Universitetskanslersämbetets arbete med att pröva ansökningar om examenstillstånd är en viktig del i att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige och det är glädjande att nu kunna konstatera att alla högskolor där forskarutbildningen vilar på vetenskaplig grund bedriver utbildning på forskarnivå. Några konstnärliga högskolor har ännu inte rätt att ge egen forskarutbildning. De är dock på god väg att nå dit, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ.

Konstnärliga högskolor

Även de konstnärliga högskolorna ansöker om examenstillstånd hos UKÄ och prövas på samma sätt som högskolorna. Av de konstnärliga högskolorna är det endast Stockholms konstnärliga högskola som idag har tillstånd för utbildning på forskarnivå.