Slutredovisning om pedagogisk utveckling närmar sig

UKÄ fick förra året ett regeringsuppdrag att kartlägga lärosätenas pedagogiska utvecklingsarbete. Den 18 december publicerar vi vår slutredovisning. Vi frågade en professor, en pedagogisk ambassadör och UKÄ:s generaldirektör om deras förhoppningar på uppdraget.

Regeringsuppdraget om pedagogiskt utvecklingsarbete kommer att redovisas genom en webbrapportering här på UKÄ:s webbplats. I redovisningen ingår både texter, en animerad bakgrundsfilm, filmade intervjuer, konferensmaterial med mera. Vi släpper slutredovisningen den 18 december.

Under uppdragets gång har vi frågat flera personer om vad de har för förhoppningar på vårt uppdrag. Här nedan kan du se vad tre av dem svarar.

Max Scheja, professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet.


Emma Wikberg, lärare och pedagogisk ambassadör på Fysikum vid Stockholms universitet.


Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ.