Oförändrat antal examinerade vid universitet och högskolor

Läsåret 2018/19 tog 65 900 personer examen på grundnivå och avancerad nivå, vilket är ett oförändrat antal i jämförelse med föregående läsår. Det visar ny statistik från UKÄ.

Kvinnorna är i majoritet, 64 procent kvinnor och 36 procent män. Det är fjärde året i rad med exakt samma könsfördelning.

Antalet kvinnor som har tagit en civilingenjörsexamen är det högsta någonsin. 1 555 kvinnor har avlagt en civilingenjörsexamen, vilket är över 200 fler än föregående läsår. Det är dock fortfarande betydligt fler män som avlägger en civilingenjörsexamen, 2 930 stycken.

Till SCB och den nya statistiken om examina