UKÄ:s åtgärder kring KI:s alternativa urval för tandläkarstudenter

TV4:s program Kalla fakta har rapporterat om det alternativa urvalet till tandläkar­programmet vid Karolinska institutet (KI).

Lärosätet har tillstånd av Universitets- och högskolerådet enligt 7 kap. 15 § högskole-förordningen (1993:100) att fördela hälften av platserna genom ett alternativt urval.

Av en kommentar till medierapporteringen som publicerades på KI:s webbplats den 28 oktober 2019 framgår att universitetet ska se över den alternativa urvalsprocessen till tandläkarprogrammet. KI för fram att lärosätet ska tydliggöra de interna riktlinjerna, göra överväganden avseende kommitténs sammansättning och se över protokollfö­ring, annan dokumen­tation, utformningen av de inledande textproven samt hur läro­sätet bättre kan säker­ställa anonymiteten för de sökande.

UKÄ:s åtgärder i dagsläget

UKÄ skickar idag den 5 november 2019 en remiss till KI. I den framgår att Universitetskanslersämbetet önskar ta del av resultatet av KI:s översyn i dess helhet när den är genomförd. Om översynen inte är slutförd senast den 15 december 2019, vill UKÄ ha besked om när den beräknas vara avslutad.

När UKÄ fått del av KI:s svar kommer ämbetet att ta ställning till hur ärendet ska hanteras.

Vid frågor

Skicka epost till tillsyn@uka.se.