Ny upplaga av Rättssäker examination på gång

Vägledningen Rättssäker examination ska hjälpa lärosäten att trygga studenternas rättssäkerhet vid examination. En ny version håller på att tas fram och för att få in synpunkter på den nya upplagan hölls ett seminarium den 24 oktober.

Publikationen Rättssäker examination kom första gången 1998 och togs fram för att dåvarande Högskoleverket fick många frågor om examination. En omarbetad upplaga kom 2008, den tredje upplagan kom 2017 och är mycket uppskattad:

-Vi får mycket frågor om vägledningen så att vi vet att den används. Den används mycket av lärosäten och dess personal i olika sammanhang, när de till exempel ska skriva sina egna regler. Ibland används den också som en handbok eller uppslagsbok av lärare och annan personal när de har problem eller frågor de behöver svar på, berättar Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist vid UKÄ och projektledare för den nya vägledningen.

Nya förvaltningslagen påverkar innehållet

Den främsta anledningen till att en ny upplaga behövs är att det har kommit en ny förvaltningslag som påverkar en stor del av innehållet. Inför nya upplagan har man också tittat på vilka frågor som har kommit in till UKÄ.
En viktig del i arbetet med att uppdatera Rättssäker examination är att ta in synpunkter från högskolesektorn.

-Vi har haft en referensgrupp inkopplad från start som har gett oss värdefulla synpunkter under arbetet. Vi har också genomfört en enkät till lärosäten. Det tredje steget är det seminarium som vi nu har för att diskutera ett komplett utkast, berättar Mikael Herjevik.

Seminarium för synpunkter

I år hölls seminariet på Radisson Royal Viking i Stockholm. Där träffades representanter för lärosäten och studenter för att ha möjlighet att lämna synpunkter på den nya upplagan. De närmare 60 deltagarna hade fått ett utkast av rapporten att läsa för att sedan kunna diskutera ett antal frågor som knyter an till kapitel och uppdateringar i vägledningen.
En av de som deltog är Cornelia Andersson från Lunds universitet. Hon är vice ordförande i humanistiska och teologiska studentkåren och blev inbjuden av SFS (Sveriges förenade studentkårer) för att vara studentrepresentant.

-Vi vill ju att det ska vara rättssäkert för studenterna, så det kändes bra att få åka hit och lära sig mer. Jag använder Rättssäker examination och andra publikationer i mitt uppdrag. Just nu intresserar jag mig för frågor om betygskriterier eftersom det är en fråga som är aktuell på fakulteten som jag arbetar mot.

Den nya upplagan av Rättssäker examination kommer att beslutas innan årsskiftet.