Lyckad Rättssäkerhetskonferens

Årets Rättssäkerhetskonferens hölls den 23 oktober och var i vanlig ordning välbesökt. På dagordningen stod bland annat aktuella frågor från Överklagandenämnden för högskolan, information om högskolornas föreskrifter samt utredningen om fusk vid högskoleprovet.

Ljudnivån är hög och stämningen god när närmare 260 personer samlas på Norra Latin i centrala Stockholm för att vara med på UKÄ:s Rättssäkerhetskonferens. Konferensen riktar sig främst till anställda vid universitet och högskolor samt företrädare för studentkårer och andra närliggande organisationer och myndigheter. Ett viktigt syfte är kunskapsspridning och kunskapsutbyte inom sektorn.

Evenemanget var fullbokat och Jessica Levin som är verksjurist på UKÄ och ansvarat för konferensen är nöjd:

- Jag tycker att vi hade ett spännande program. I år lades fokus på de externa talarna som alla bidrog med mycket uppskattade pass. De lyfte flera aktuella ämnen inom sektorn, bland annat den nya ordningen för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning och utredningen om fusk vid högskoleprovet. Vi fick också höra om högskolornas föreskriftsrätt och veta mer om Högsta domstolens dom om återbetalning av studieavgifter och dess konsekvenser för sektorn.

Ämnet berör många

Lena Jonsson och Ann Christin Jansson arbetar båda som handläggare vid Fakulteten för humanvetenskap på Mittuniversitetet och besökte Rättssäkerhetskonferensen för första gången. De var mycket nöjda med dagen och tyckte att det var intressant att höra Marie Stern Wärn berätta om Överklagandenämnden för högskolans arbete.

-Rättssäkerhetsfrågor än något som de allra flesta som arbetar på universitet kommer i kontakt med. Det är bra att fara hit och få ta del av det nya som kommer och få möjlighet att ställa frågor, säger Ann Christin.

Konferensen har varit årligen återkommande sedan 2014 och kommer med stor sannolikhet att dyka upp igen nästa år

- Vi kommer snart att börja planera inför nästa års konferens. Återkommande punkter på programmet är information från UKÄ om tillsynsverksamheten och Överklagandenämnden för högskolan. Därutöver brukar innehållet variera, men ofta tar konferensen upp ämnen och frågor som är aktuella inom sektorn, avslutar Jessica.