Överväldigande gensvar på virtuell konferens om högskolepedagogisk utveckling

Kan en digital konferens ersätta och till och med överträffa en fysisk konferens? Hur kan nya metoder främja lärande i högre utbildning? Universitetskanslersämbetet och Nätverket för IT i högre utbildning ordnade en virtuell konferens för att få svar på frågorna.

Redan när konferenslobbyn öppnade halv nio på morgonen den 27 september låg förväntningarna täta i luften. Många hade valt att installera sig i god tid och hinna småprata med andra deltagare innan dagens program skulle dra igång. Nytillkomna personer hälsades välkomna: ”Passa på att testa din mikrofon och dina hörlurar, så att du vet att du hörs”, ”Roligt, nu har vi Högskolan Dalarna med oss också” och ”Missa inte att hålla ett öga på chatten”.

När sedan själva konferensprogrammet drog igång och generaldirektören för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Anders Söderholm höll sitt välkomsttal började fina vitsord om konferensen att strömma in i konferenschatten.

"Den här typen av konferens är framtiden”, ”Äntligen kan jag vara med”, ”Det blir inte bara hållbart, det är också ekonomiskt”. Deltagarnas uppmuntrande kommentarer strömmade in på konferenschatten.
Toppen! Och jag behöver inte skämmas och störa andra när jag står upp och lyssnar och gör lite stretching för nacken samtidigt. Så skriver någon i konferenschatten.

Deltagarnas uppmuntrande kommentarer duggade täta på konferenschatten.

– Vi genomför konferensen helt och hållet på nätet med hjälp av digitala verktyg. Jag ska inte påstå att det är något helt nytt att göra på det sättet men det är i vart fall ändå värt att poängtera att det vi gör idag också är lite av ett experiment, eller kanske utvecklingsinsats, för att bredda umgängesformerna för vår del på UKÄ. Jag vill gärna se att vi från UKÄ använder digitala mötesformer i större utsträckning och att vi också kan skapa en miljö där nya möjligheter på ett enkelt sätt kan prövas och användas, sa Anders Söderholm i sitt välkomsttal.

Anders Söderholm lyfte flera anledningar till behovet av utvecklade mötesformer som också stämmer överens med Agenda 2030. Bland annat nämndes att resa mindre för en minska påfrestningen på klimatet och att ge fler personer möjlighet att delta oberoende av var de bor. Men han poängterade också ytterligare ett skäl – att få bättre innehåll i våra möten och höja kvaliteten i vårt arbete:

– Ambitionen ska inte vara att göra en 2D-kopia av en 3D-verklighet. Det handlar inte om att skapa en sämre variant av en riktig konferens. Tvärtom bör strävan vara att skapa en kvalitet som inte är tillgänglig annars.

Samarbete möjliggjorde konferensen

I samband med en presentation av det regeringsuppdrag Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har kring högskolepedagogisk utveckling fick myndigheten kontakt med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU). ITHU är ett professionsnätverk för alla som arbetar med digitalisering av pedagogik inom högre utbildning och verkar för att höja kompetensen och medvetenheten om digitala möjligheter i undervisningssammanhang.

Vi i ITHU blev väldigt glada över att någon till slut såg potentialen i föreningen mellan pedagogik och digitala verktyg och plattformar.

– När UKÄ presenterade projektet om pedagogisk utveckling och inkluderade de digitala möjligheterna blev vi i ITHU väldigt glada över att någon till slut såg den potential som finns i föreningen mellan pedagogik och digitala verktyg och plattformar. I ITHU:s styrgrupp finns några mycket erfarna "webbinarierävar" som tillsammans med oss andra länge gått och klurat på nästa utvecklingssteg. Att anordna en virtuell konferens har varit ett mål vi haft inom ITHU. Tillsammans med UKÄ och med ett så passande projekt var läget perfekt, säger Birgitta Hemmingsson, Universitetspedagogisk utvecklare vid Mittuniversitetet och ordförande i ITHU:s styrgrupp.

Med ITHU som samarbetspartner vågade sig UKÄ ut på hal is.

– I vårt projekt ingår att vi ska främja en utveckling där högskolepedagogiken i högre grad drar nytta av de digitala möjligheter som finns. Vi ska också utveckla och testa nya transparenta, interaktiva och digitala former för kommunikation, dialog och diskussion med intressenter inom högskolesektorn. Problemet var att vi inte hade den kompetens som behövdes för att ta oss an dessa frågor till fullo, men med ITHU som samarbetspartner föll allt på plats. Deras unika mix av både teknisk och pedagogisk expertis gav oss modet att våga oss på experimentet med den virtuella konferensen och vi har lärt oss massor på vägen, säger Andrea Amft, projektledare för regeringsuppdraget om högskolepedagogik på UKÄ.

Kvalitativa synpunkter samlas in med digitala verktyg

Inom regeringsuppdraget har UKÄ gjort en kartläggning om hur landets lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling via en enkätundersökning. På den virtuella konferensen presenterade UKÄ några resultat från undersökningen och ville sedan ha deltagarnas synpunkter och reflektioner på resultaten.

– Vi och flera andra av de medverkande på konferensen använde sig av så kallade breakout-groups där deltagarna delas in i mindre grupper för att diskutera och redovisa sina synpunkter via digitala verktyg som till exempel Padlet eller Mentimeter, säger Andrea Amft.

Tillsammans med enkätundersökningen och fördjupande intervjuer med några lärosäten hjälper konferensdeltagarnas synpunkter UKÄ att skapa en nationell bild av lärosätenas arbete med högskolepedagogiska frågor.

– När så många olika röster deltar och får höras blir vår bild mer nyanserad och mångfacetterad. Vi ser det som att vi samskapar tillsammans med sektorn när vi arbetar på det här sättet. Jag hoppas och tror att vi kommer att arbeta mer enligt den modellen i framtiden, säger Andrea Amft.

Ett steg framåt för digitalisering, pedagogisk utveckling och resfria möten

Under konferensen fanns viktiga nyckelaktörer med och lyfte olika frågor på temat högskolepedagogik och digitalisering. Förutom UKÄ och ITHU hade Digitaliseringsrådet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och lärare och pedagogiska utvecklare från olika lärosäten egna sessioner på konferensen.

Flera av deltagarna vittnade om att konferensen blev en viktig ögonöppnare, att insikten om att det faktiskt går att genomföra en digital konferens som samtidigt är social och interaktiv blev tydlig.

– Konferensen innebar ett steg framåt för digitalisering på olika sätt, ett steg framåt för den pedagogiska utvecklingen, för samverkan mellan olika typer av verksamheter och ett steg framåt för hållbart resande, menar Birgitta Hemmingsson.

Eller för att avsluta med ett citat från en av konferensdeltagarna:

”We don’t travel – we participate!”


Mer om konferensen

Läs mer om konferensen på länken nedan. Där hittar du mer information om de olika sessionerna och presentationer från talarna.

Till konferenssidorna »

Den virtuella konferensen om högskolepedagogisk utveckling gick av stapeln den 27 september 2019 med över 500 deltagare. Den var ett samarrangemang mellan UKÄ och ITHU och genomfördes med hjälp av SUNET. Mer än hälften av de deltagare som svarat på vår utvärdering sätter högsta betyg på helhetsintrycket av konferensen. Vi kommer att utvärdera konferensen djupare och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Under ”Relaterad läsning” nedan hittar du länkar till mer information om konferensen och vårt regeringsuppdrag.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till ITHU:s styrgrupp för ett fantastiskt samarbete!