Nya tabeller om sökande och antagna på högskolan

Nu finns nya tabeller om sökande och antagna till universitet och högskola på grundnivå och avancerad nivå. De visar bland annat att antalet sökande som inte tidigare varit registrerade i högskolan har vänt upp, efter att ha minskat under ett antal år.

Antalet sökande till höstterminen 2019 som inte tidigare varit registrerade i högskolan ökade med cirka 3500 personer till knappt 126 000, vilket motsvarar en uppgång med 3 procent. Ökningen har varit något större bland kvinnor.

Det totala antalet sökande till högskolan höstterminen 2019 har ökat, liksom antalet antagna. Antalet sökande ökade med 6 procent till knappt 430 000 personer och antalet antagna med 7 procent till drygt 260 000 personer. Även antalet behöriga förstahandssökande till program och kurser har ökat bland både män och kvinnor (6 respektive 5 procent) jämfört med höstterminen 2019.

Vad gäller sökandestatistiken kan särskilt nämnas att det totala antalet behöriga förstahandssökande ökat till samtliga lärarprogram, med undantag för förskollärarprogrammet. Det är framförallt kvinnor som i lite högre utsträckning än tidigare sökt till lärarutbildningarna.

Länk till tabellerna hos SCB

Antal sökande som inte tidigare varit registrerade vid högskolan. År 2000-2019.

Tabell som visar sökande och antagna