UKÄ får nytt uppdrag - kompetensförsörjning av digital spetskompetens

Regeringen har gett UKÄ och Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans analysera och ge förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.

Genom att myndigheterna startar en dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området ska tillgången på digital spetskompetens öka. I uppdraget ingår att förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022, ska genomföras i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter.

Just nu planeras arbetet, mer information om genomförandet publiceras när arbetet kommit igång.

Länk till mer information om uppdraget på Regeringens webbplats.