”Det var nyttigt att få höra hur UKÄ arbetar för studenter”

Hur kan UKÄ och kårerna stärka studenternas inflytande över utbildning och lärosäte? Vad har studenter för rättigheter? Det var några av de frågorna som stod på agendan under Studentdagen, en dag för kåraktiva.

Knappt 80 kåraktiva studenter fanns på plats när Studentdagen ägde rum den 20 augusti i Stockholm. Tanken med dagen var dels att kåraktiva skulle utbyta erfarenheter och få lära sig mer om UKÄs verksamhet och hur studentkårerna berörs av vårt arbete, dels att prata om kårernas roll för UKÄ.

Det var en fullspäckad dag med föreläsningar och diskussioner om bland annat studenträttsliga frågor och det nationella kvalitetssäkringssystemet. Studentinflytande var också en viktig punkt på agendan.

Johan från Studentkåren i Borås var en av deltagarna på konferensen. Han uppskattade att få lära sig mer om UKÄ och kvalitetssäkringsarbetet och förstås att träffa studentkollegor från hela landet.

– Det var bra att bli placerad vid bord med andra kåraktiva, det skapar intressanta samtal med de man annars inte pratar med men som man har mycket gemensamt med.

Oskar från Gotlands studentkår Rindi vid Uppsala Universitet uppskattade att få en beskrivning av vad UKÄ gör.

– Det var nyttigt att få höra om hur UKÄ arbetar för studenter. Den kunskapen kan jag i min tur förmedla vidare till studenterna vid mitt lärosäte.