Årsrapporten nu på engelska

Nu finns den engelska versionen av vår årsrapport tillgänglig för beställning samt nedladdning.

Den engelska versionen av vår årsrapport är en förkortad och omarbetad version av den svenska.

Higher education institutions in Sweden - status report 2019