Klargörande om UKÄ:s arbete med att utveckla statistik om reell kompetens

I DN den 13 augusti fanns en artikel om lärosätenas arbete med reell kompetens för tillträde. I artikeln nämns UKÄ:s arbete med att utveckla statistik om reell kompetens.

Med anledning av artikeln vill UKÄ klargöra att arbetet pågår med att utveckla statistik om reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande. Vi ser i nuläget inga författningsmässiga hinder för att ta fram statistik om reell kompetens för tillträde. Det är dock en utmaning att ta fram jämförbar och heltäckande statistik eftersom processerna för bedömning och handläggning av reell kompetens-ärenden ser olika ut på olika lärosäten.

Har du frågor, kan du vända dig till analys@uka.se.