Nya tabeller om genomströmningen på högskolan

Nu finns nya tabeller om prestationsgraden och examensfrekvens i högskoleutbildningen på grundnivå och avancerad nivå. De visar bland annat att studenterna har blivit bättre på att ta sina poäng och att examensfrekvensen är relativt stabil.

Prestationsgraden är ett mått som visar hur många högskolepoäng studenter tar av de antal högskolepoäng de är registrerade för under ett visst läsår. För prestationsgrad publiceras fyra nya tabeller som beskriver prestationsgraden uppdelat på kön, program/kurs, svenska/inresande studenter, ålder, campus/distans och lärosäte. Siffrorna visar bland annat att studenterna har blivit bättre på att ta de högskolepoäng som de registrerat sig för, prestationsgraden har ökat till 83 procent 2016/2017, jämfört med 2008/2009 då motsvarande siffra var 79 procent.

För att få fram en examensfrekvens tittar vi på andelen studenter som tar ut en examen inom utbildningens längd och ytterligare tre år framåt. För examensfrekvens publiceras en ny tabell som beskriver examensfrekvensen uppdelat på yrkesexamensprogram och kön. Det är ungefär lika många som tar sin examen nu som för tio år sedan.
- Examensfrekvens är generellt ett relativt stabilt fenomen. Det är bara på några större utbildningar som antalet som tar examen har sjunkit. På sjuksköterskeutbildningen har till exempel examensfrekvensen sjunkit från 84 till 75 procent för nybörjarna, säger Fredrik Svensson, Utredare på UKÄ.

Länk till tabellerna

Examensfrekvensen för ett urval större högskoleutbildningar

Tabell som visar examensfrekvens