Ny möjlighet till export i statistikdatabasen

UKÄ har tagit fram en ny exportfunktion, en anpassad export, i statistikdatabasen. Med den anpassade exporten kan tidsserier exporteras från databasen på ett enklare sätt. Det är också möjligt att filtrera statistik efter till exempel lärosäten eller kön.

Under våren 2018 lanserade UKÄ en ny statistikdatabas, Högskolan i siffror. Databasen har varit uppskattad, men samtidigt har ett av de tydligaste önskemålen från användarna varit bättre möjligheter att exportera uppgifter. Under förra året påbörjades därför ett utvecklingsprojekt för att ta fram en ny exportfunktion, en anpassad export.

– Den del vi lanserar nu är egentligen en ny del av möjligheten att exportera data. Tidigare har man kunnat exportera enskilda filer och sedan slå ihop dem själv, men nu kan användarna exportera tidsserier i databasen och dessutom filtrera ut specifik information, säger Niklas Karlsson, biträdande avdelningschef på UKÄ.

Målgruppen har hjälpt till

Den anpassade exporten riktar sig till alla användare, men framför allt till dem som vill ladda ner uppgifter för att göra egna analyser eller diagram med ett urval av uppgifterna.

– Det kan till exempel handla om lärosäten som vill jämföra sig med vissa andra lärosäten eller någon som vill analysera särskilda ämnen i högskolan, till exempel jämställdhet, säger Niklas Karlsson.

I samband med att projektet påbörjades bjöds användare av statistikdatabasen in från lärosäten och andra myndigheter för att komma med synpunkter på prototypen.

– Målgruppens synpunkter har varit oerhört värdefulla för oss i arbetet och hjälpt oss ta fram den versionen som nu finns på UKÄ:s webbplats. Dessutom har användarna kommit med många andra bra förslag som vi kommer att kunna använda i det fortsatta arbetet med statistikdatabasen, säger Niklas Karlsson.

Två sätt att ta sig dit

Det finns två sätt att komma till den anpassade exporten. Dels så finns det en direktlänk till exporten från statistikdatabasens landningssida, och dels går det att komma till den anpassade exporten när man klickat sig vidare i databasen genom att välja ”Anpassad export” under ”Ladda ned underlag” i databasen.