Dialogmöten om granskning av kvalitetssäkring av forskning

Välkommen till dialogmöte om UKÄ:s pågående metodutvecklingsarbete gällande granskning av kvalitetssäkring av forskning. Mötena äger rum i Stockholm och Göteborg samt livesänds på vår webbplats.

UKÄ:s uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera granskning av kvalitetssäkring av forskning, vilket kommer att inkluderas i komponenten Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

I juni 2019 ska UKÄ presentera en vägledning med bedömningsgrunder för de nya granskningarna. Nu bjuder vi in er till dialog om bedömningsgrunderna utifrån de granskningsteman som har identifierats i det pågående metodutvecklingsarbetet.

Ett mer detaljerat program och underlag kommer att skickas ut innan mötet till dem som anmäler sig till mötet.

Båda seminarierna webbsänds, och möjlighet kommer att finnas till att ställa frågor via en chat-funktion i realtid under mötena. Innan och efter mötena finns möjlighet att ställa frågor eller delge synpunkter via e-post till adressen dialog@uka.se.

Till anmälan och information om mötet i Stockholm 1 april >>

Till anmälan och information om mötet i Göteborg 8 april >>