Fem lärosäten uppfyller kraven för den nya tandhygienistexamen

Sex lärosäten har ansökt om tillstånd att få utfärda den nya tandhygienistexamen som regeringen fattade beslut om i juni 2018. UKÄ fastslår nu att fem av lärosätena har de nödvändiga förutsättningarna för att studenterna ska kunna nå examensmålen.

För att höja kvaliteten på tandhygienistutbildningen och ge studenterna bättre förutsättningar i sitt framtida yrkesliv beslutade regeringen i juni 2018 att kraven för tandhygienistexamen skulle ändras. Förändringen innebär nya och reviderade mål i examensbeskrivningen och att omfattningen ökar från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier.

Sammanlagt har sex universitet och högskolor ansökt om tillstånd att utfärda den nya tandhygienistexamen. Nu har UKÄ prövat ansökningarna och beslutat att ge tillstånd att utfärda tandhygienistexamen till Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Karolinska institutet och Umeå universitet. UKÄ:s rekommendation är att även Stiftelsen Högskolan i Jönköping får tillstånd att utfärda tandhygienistexamen, men för enskilda utbildningsanordnare fattas det slutgiltiga beslutet direkt av regeringen. Malmö universitet, som också ansökt om examenstillstånd, får avslag på sin ansökan.