Fler examineras vid universitet och högskolor

Läsåret 2017/18 tog 65 600 personer examen i högskolan på grundnivå och avancerad nivå. Det är en ökning med nästa 2 200 personer eller tre procent sedan föregående läsår. Det visar ny statistik från UKÄ.

Sammanlagt utfärdades nästan 78 000 examina till 65 600 personer. Många tog alltså ut fler än en examen. Det vanligaste är att man tar ut både en generell examen och en yrkesexamen, exempelvis en kandidatexamen i kombination med sjuksköterskeexamen.

Kvinnorna var i klar majoritet, 64 procent jämfört med 36 procent män.