Antalet inresande studenter fortsätter att öka

Läsåret 2017/18 ökade antalet nya inresande studenter till den svenska högskolan för fjärde läsåret i rad. 24 180 studenter kom för att studera vid ett svenskt lärosäte för första gången. Det var en ökning med 660 studenter jämfört med läsåret 2016/17. Det visar ny statistik om internationell studentmobilitet i högskolan.

Hela ökningen utgjordes av inresande studenter som ordnade sina studier på egen hand, så kallade freemover-studenter, som ökade med 11 procent jämfört med förra läsåret. Antalet nya inresande utbytesstudenter minskade däremot med tre procent. Totalt var det 13 240 nya inresande utbytesstudenter och 10 940 nya inresande freemover-studenter i svensk högskoleutbildning läsåret 2017/18.

Vilka länder kommer de inresande studenterna från?

Likt tidigare läsår kom den största andelen nya inresande studenter från länder inom EU/EES och från Schweiz: totalt 11 360 studenter. Gruppen minskade dock med fyra procent jämfört med förra läsåret. Samtidigt ökade antalet nya inresande studenter från länder utanför EU/EES för femte läsåret i rad: läsåret 2017/18 var antalet 8 930, en ökning med 9 procent jämfört med läsåret 2016/17.

Könsfördelning

53 procent av de nya inresande studenterna var kvinnor, samma andel som föregående läsår. Könsfördelningen bland de nya inresande studenterna har varit relativt konstant de senaste läsåren, och den är jämnare än bland svenska högskolenybörjare där det var 60 procent kvinnor läsåret 2017/18.

Vilka lärosäten studerar de inresande studenterna vid?

Lunds universitet, Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan tog tillsammans emot ungefär en tredjedel av alla nya inresande studenter.

Om statistiken: För vissa studenter som anordnar sina studier i Sverige på egen hand saknas uppgift om land.