Antalet registrerade studenter ökar för första gången på länge

För första gången på sju läsår ökar antalet registrerade studenter i högskolan. Läsåret 2017/18 var antalet studenter 3 350 fler än läsåret innan.

Ett mönster som består är att antalet kvinnliga studenter ökar medan antalet män minskar. Antalet kvinnor ökade kraftigt med 4 250 studenter medan antalet män minskade med 900 studenter.

Totalt var det 405 500 registrerade studenter läsåret 2017/18, av dessa var 247 500 kvinnor och 158 000 män.

Registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå 2007/08–2017/18

Registrerade studenter under de senaste tio åren