Ny statistik om sökande och antagna

Nu finns samlad statistik, tabeller och diagram tillgängligt om sökande och antagna till höstterminen 2018.

Statistiken publicerades den 10 oktober på SCB:s webbplats:
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

I slutet av november kommer ett statistiskt meddelande från UKÄ med kommentarer och analyser av statistiken.

Kvalitetsdeklaration av statistiken Pdf, 316.6 kB.