UKÄ genomför intressentundersökning

Under september och oktober 2018 gör företaget Origo på uppdrag av UKÄ intervjuer med utvalda personer inom högskolesektorn. Intervjuerna ska utgöra underlag för en intressentundersökning för UKÄ.