UKÄ medverkade på EAIR-konferensen

Den 26-29 augusti hade the European Higher Education Society sin årliga konferens, denna gång på Central European University (CEU) i Budapest. Cirka 250 internationella deltagare från olika delar av högskolesektorn samlades för att lyssna till allt från ledning och styrning av högskolan till kvalitet i högre utbildning.

– En stor del av konferensen ägnades åt att diskutera akademisk frihet, med anledning av att universitetet är ”under attack” av regimen i Ungern. Det kändes därför särskilt viktigt att aktivt medverka i programmet, säger Sofia Berlin Kolm som tillsammans med Fredrik Svensson, båda utredare på UKÄ, presenterade sin studie om lärarledd tid i högskolan.

Analyserar förändring över tid

På temat Kvalitet i högre utbildning berättade UKÄ om sin studie. Den så kallade Eurostudentundersökningen visar att Sverige inte ligger bra till vad gäller lärarledd tid i högskolan jämfört med övriga europeiska länder. Universitetskanslersämbetet har därför under det senaste halvåret studerat scheman för 437 kurser från 26 lärosäten för att se om det skett någon förändring i den lärarledda undervisningen över tid.

– Vi analyserar framför allt vilka förändringar som skett sedan 2015 då utbildningsområdena HSTJ (Humaniora, Samhällsvetenskap, Teologi och Juridik) fick ökade medel för att vända trenden vad gäller lärarledd undervisning, säger Sofia Berlin Kolm och fortsätter:

– Studien är ännu inte klar, men vi kan se är att det ökade anslaget inte bidragit till fler lärarledda timmar i veckan. Vad det kan bero på kommer vi att undersöka vidare, säger Sofia Berlin Kolm.

Lärarledd tid på högskolan - En studie av scheman, genomförs av Sofia Berlin Kolm, Fredrik Svensson, Anna Lundh och Amanda Bjernestedt på UKÄ och beräknas vara klar i slutet av oktober.

På CEU, som grundades 1991, studerar cirka 1 500 studenter från drygt 100 länder. CEU är, enligt universitetets rektor, ett av de mest internationella universiteten i världen och blandningen av etniciteter och kulturer skapar en unik miljö för att studera frågor kring demokrati, press, nationalism, mänskliga rättigheter och genus. Förändringar i lagstiftningen i Ungern kommer dock att begränsa möjligheterna för CEU att utfärda de examina som CEU idag utbildar för. Det innebär troligtvis att universitetet inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet i Budapest efter årsskiftet.