Forskarutbildningar inom pedagogik granskade

UKÄ har granskat kvaliteten på 20 utbildningar på forskarnivå inom pedagogik. Fyra utbildningar får omdömet ifrågasatt kvalitet.

Gemensamt för de fyra utbildningarna som får omdömet ifrågasatt kvalitet är att de har en liten verksamhet med få doktorander inskrivna och dessutom ofta få tillsvidareanställda lärare och handledare. Det saknas också en tydlig strategi för hur lärosätet avser bygga upp och långsiktigt finansiera respektive forskarutbildning så att den kan nå stabilitet och uppfylla kraven på hög kvalitet.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom pedagogik:

Göteborgs universitet

 • Musikpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Högskolan Väst

 • Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Linköpings universitet

 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Linnéuniversitetet

 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Luleå tekniska universitet

 • Musikpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet
 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Lunds universitet

 • Musikpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Malmö universitet

 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Mittuniversitetet

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
 • Pedagogik med inriktning mot didaktik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
 • Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, ifrågasatt kvalitet

Stockholms universitet

 • Barn- och ungdomsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet
 • Specialpedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Umeå universitet

 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Uppsala universitet

 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Örebro universitet

 • Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Uppföljning väntar

De berörda utbildningarna som fått omdömet ifrågasatt kvalitet ska senast den 19 juni 2019 redogöra för de åtgärder som vidtagits. Därefter gör UKÄ en uppföljning och beslutar om det finns skäl att dra in examenstillståndet.


Komplett underlag i Högskolekollen

Läs UKÄ:s beslut, bedömargruppens yttrande och lärosätenas självvärderingar i Högskolekollen.

Till Högskolekollen

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar granskas under preioden 2017-2022.