Varierad kvalitet på forskarutbildningar i historia

UKÄ har utvärderat kvaliteten inom historia på forskarnivå. Åtta utbildningar bedöms ha hög kvalitet medan kvaliteten på fem utbildningar ifrågasätts.  

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar granskas under preioden 2017-2022.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom historia:

Göteborgs universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Karlstads universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Linköpings universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Linnéuniversitetet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Luleå tekniska universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Lunds universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Malmö universitet

 • Historia och historiedidaktik, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Mittuniversitetet

 • Historia - licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Stockholms universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Södertörns högskola

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Umeå universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Uppsala universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Örebro universitet

 • Historia, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

De utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet ska senast den 22 maj 2019 redogöra för de åtgärder som vidtagits. Därefter ska UKÄ besluta om det finns skäl att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.

Komplett underlag i Högskolekollen

Läs UKÄ:s beslut, bedömargruppens yttrande och lärosätenas självvärderingar i Högskolekollen.

Till Högskolekollen