Ökning av antalet nybörjare på forskarnivå

Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå något från runt 3 000 till 3 060. Antalet doktorandnybörjare uppgick 2012 till 3 900 och har därefter minskat fram till 2017 då antalet nybörjare ökade.

Det var främst inom forskningsämnesområdena teknik samt medicin och hälsovetenskap som ökningen skedde samtidigt som minskningen främst skedde inom humaniora och konst. Inom naturvetenskap, samhällsvetenskap samt lantbruksvetenskap och veterinärmedicin skedde det inte någon större förändring av antalet nybörjare på forskarutbildningen mellan 2016 och 2017.

Nästan hälften av nybörjarna på forskarutbildningen var kvinnor, 48 procent.

Utforska statistiken i UKÄ:s databas Högskolan i siffror:

Antal doktorander och doktorsexamina minskade något

Både antalet doktorander och antalet doktorsexamina har minskat något mellan 2016 och 2017. Doktoranderna minskade från 18 280 till 17 380 och doktorsexamina från 2 990 till 2 840.

Bland doktoranderna var könsfördelningen i stort sett jämn med 47 procent kvinnor och 53 procent män. Andelen kvinnor som avlade doktorsexamina 2017 uppgick till 48 procent.

Antalet licentiatexamina sjönk

Antalet licentiatexamina sjönk betydligt mellan 2016 och 2017, från 690 till 500. Andelen kvinnor bland de som avlade licentiatexamina var lägre än bland de som avlade doktorsexamina, 36 procent.

Diagram: Antal nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå:

I diagrammet redovisas antalet doktorander på höger axel medan nybörjare och examina redovisas på vänster axel.

Antal nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå 2008-2017