71 miljarder i intäkter för universitet och högskolor 2017

Ny officiell statistik visar att lärosätenas totala intäkter 2017 uppgick till 70,9 miljarder kronor. Du kan själv enkelt utforska och fördjupa dig i statistiken i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror.

Kostnader 2017: 70,6 miljarder kronor

De totala verksamhetskostnaderna uppgick till 70,6 miljarder kronor. Det betyder att lärosätena tillsammans uppvisade ett överskott på 0,3 miljarder kronor för 2017. Det samlade överskottet uppstod framförallt inom forskningsverksamheten där det ekonomiska resultatet för 2017 blev 0,5 miljarder kronor. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppvisade lärosätena ett negativt resultat med 0,2 miljarder kronor.

Den ekonomiska statistiken i Högskolan i siffror visas i löpande priser.