Högskolan i siffror, UKÄ:s nya statistikdatabas

UKÄ lanserar nu Högskolan i siffror, en ny statistikdatabas för att presentera fakta om universitet och högskolor.

Det är jätteroligt att kunna presentera en modern databas som förhoppningsvis känns inbjudande för många olika intressenter. Vi har satsat på att öka tillgängligheten i vår statistik. Delvis sker det genom en visualisering av uppgifterna och att man successivt kan fördjupa sig och utforska vidare, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen.

Den nya databasen ger även en nationell bild

Precis som tidigare visar UKÄ upp statistik fördelat per universitet och högskola. I den nya databasen har vi dessutom satsat på att visa upp en mer övergripande och nationell bild av högskolesektorn.

Via olika huvudrubriker kan besökaren klicka sig vidare och fördjupa sig i statistiken, som presenteras grafiskt och även går att ladda ned för vidare bearbetning.

Det går också att bädda in grafer och uppgifter från databasen på sin egen webbplats:

Vilka uppgifter finns i den nya statistikdatabasen?

I databasen Högskolan i siffror finns statistik om:

  • utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • utbildning på forskarnivå
  • lärosätenas ekonomi

Senare under 2018 kommer även statistik om personal, internationell studentmobilitet samt vissa nyckeltal att flyttas över i den nya databasen.

– UKÄ kommer att fortsätta att utveckla databasen under de kommande åren. Vi vill möta användarnas behov av tillgänglig och användbar statistik om Sveriges största statliga sektor, säger biträdande avdelningschef Niklas Karlsson som varit projektledare för den nya databasen.

Utforska statistiken i Högskolan i siffror