Fokus på det nordiska samarbetet

Hur kan vi i Norden möta morgondagens gemensamma möjligheter och utmaningar? Under en hearing om utbildning i Köpenhamn anordnad av den svenska regeringen lyftes prioriteringar i det nordiska samarbetet.

Andrea Amft, utredare på UKÄ:s analysavdelning, deltog i hearingen.

– En rad relevanta frågor ringades in. Hearingen gav även värdefull input inför att UKÄ på uppdrag av regeringen i och med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet ska anordna en konferens om högre utbildning och samarbete i Norden, säger Andrea Amft.

Konferensen ska ge kunskap och tillfälle till dialog

Konferensen ska hållas på Münchenbryggeriet i Stockholm den 13 juni. I fokus står det nordiska samarbetet kopplat till högre utbildning.

– Konferensen kommer vara ett tillfälle för kunskapsinhämtning och dialog. Vi kommer att röra oss kring viktiga framtidsfrågor som digitalisering samt kopplingen mellan utbildning och forskning. I de teman vi lyfter kommer säkring av kvaliteten i utbildning och forskning vara en röd tråd och vi kommer även att ta in jämställdhetsperspektivet, säger Andrea Amft.

UKÄ:s konferens i juni riktar sig till beslutsfattare och verksamma inom utbildningsområdet i Norden. Anmälan kommer öppna i mitten av april.