Hållbar utveckling: Högskolor och universitet ska vara motorer 

Drygt 100 deltagare, varav ett flertal studenter, samlades den 7 mars för UKÄ:s och SUHF:s uppföljning av den tematiska utvärderingen av hållbar utveckling. Konferensen inleddes av ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson: ”Högskolor och universitet ska vara motorer för förändringsarbetet för ett mer hållbart samhälle – både i Sverige och globalt.”

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Helene Hellmark Knutsson, lyfte särskilt fram forskningens roll, vikten av en utbildning med hög kvalitet för alla och det livslånga lärandet som en viktig del i ett hållbart samhälle. Hon pekade också på studenterna som en stor tillgång i arbetet för hållbar utveckling.

Vi har den här planeten. This is it. Vi måste skapa hållbara förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Teknik är viktigt, men också hur vi organiserar vårt samhälle. Vi behöver gemensamma lösningar, konstaterade ministern.

Första tematiska utvärderingen

Utvärderingen av hur universitet och högskolor arbetar med hållbar utveckling gjordes 2017 och var UKÄ:s första tematiska utvärdering. Vid konferensen den 7 mars, som arrangerades av UKÄ och SUHF, fick de medverkande möjlighet att utbyta erfarenheter både om hur de arbetat med utvärderingen och med främjandet av hållbar utveckling. Konferensen hade såväl ett framåtblickande som ett internationellt perspektiv.

Läs mer om den tematiska utvärderingen av hållbar utveckling

Bror Brorström, rektor för Högskolan i Borås.

Bror Brorström, rektor för Högskolan i Borås.

Skapa systematik i arbetet med hållbarhet

Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås, berättade om metoder och förhållningssätt för att främja hållbar utveckling.

– Mitt främsta råd är att man ska certifiera sitt hållbarhetsarbete. Det ger en systematik och skapar klarhet. En annan viktig aspekt är ledningens roll, att tydligt visa att hållbar utveckling är prioriterat, säger Björn Brorström.

Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet

Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet

Internationell utblick

Även Katarina Gårdfeldt, som under konferensen gav en internationell utblick, betonade vikten av att sätta mål:

– För att kunna sätta mål måste man veta vad som är den viktigaste hållbarhetsaspekten. På Göteborgs universitet och Chalmers kom vi fram till att det som vägde tyngst är det som våra studenter gör efter sin examen. De verktyg som vi skickar med studenterna är avgörande. De behöver till exempel kunskap om planeten och våra resurser. De måste få med sig ett kritiskt tänkande, en öppenhet för nya arbetssätt och ny teknik.

Mer direkta aspekter är till exempel upphandling, uppvärmning och transporter. Här tycker Katarina Gårdfeldt att man ska dra nytta av studenternas engagemang och kunskaper. Dessutom finns det stora vinster att göra genom att samverka med andra lärosäten:

– Man sitter inte själv på alla svar. För hållbar utveckling fungerar det inte att tävla. Samverkan ger mycket mer effekt, säger Katarina Gårdfeldt, som sedan en tid tillbaka är direktör för Polarforskningssekretariatet,

Vad betyder Agenda 2030?

– Det har gett oss ett gemensamt globalt språk och ett ramverk för utvärdering av det vi gör på universiteten, säger Katarina Gårdfeldt.

Victor Melinder, student från Linköpings universitet

Victor Melinder, student från Linköpings universitet

– Hållbarhet är viktigt i alla utbildningar. Jag läser på en teknisk fakultet och ska jobba med morgondagens teknik. Vi måste ha ett hållbarhetstänkande. Det är ju vår framtid och viktigt att vi tar ansvar, säger Victor Melinder som är student i matematik vid Linköpings universitet och med i nätverket Students for sustainability.

Även Victor Melinder lyfter fram de globala målen i Agenda 2030. De har gjort arbetet för hållbar utveckling tydligare och mer sammanhållet.

Material från konferensen

Till filmer och presentationer från konferensen om hållbar utveckling och Agenda 2030