23 550 nya inresande studenter läsåret 2016/17

För tredje läsåret i rad ökade antalet nya inresande studenter till den svenska högskolan.

Läsåret 2016/17 kom det 23 550 nya inresande studenter. Det var en ökning med 550 studenter jämfört med läsåret dessförinnan.

53 procent av de nya inresande studenterna läsåret 2016/17 var kvinnor, en andel som har varit relativt konstant de senaste läsåren.

Antal nya inresande studenter:

Diagram: Antal inresande studenter

Läsåren 2007/08-2016/17

Ökningen gäller oavsett EU/EES-land eller inte

För fjärde läsåret i rad ökade antalet nya inresande studenter som kom från länder utanför EU/EES; läsåret 2016/17 var antalet 8 160.

För andra läsåret i rad ökade antalet nya inresande studenter från länder inom EU/EES och från Schweiz; läsåret 2016/17 var antalet 11 710 .

Om statistiken: För vissa studenter som anordnar sina studier i Sverige på egen hand saknas uppgift om land.