Färre män men fler kvinnor bland registrerade studenter 2016/17

För sjätte läsåret i rad minskar antalet registrerade studenter i högskolan. Minskningen uppgår dock endast till knappt 600 studenter.

Ett annat mönster som består är att antalet kvinnliga studenter ökar medan antalet män minskar. Antalet kvinnor ökade med 500 studenter medan antalet män minskade med 1 100 studenter.

Totalt var det 402 200 registrerade studenter läsåret 2016/17, av dessa var 243 300 kvinnor och 158 900 män.

Registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå 2007/08 - 2016/17

Registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå 2007/08 - 2016/17