Små förändringar i antalet sökande till högskolan

Ny statistik visar att antalet behöriga förstahandssökande till högskolan höstterminen 2017 har minskat något jämfört med höstterminen 2016.

Nedgången är dock liten, från något mindre än 360 000 sökande till något mer än 356 000. Antalet behöriga förstahandssökande har varit relativt stabilt sedan omkring 2013.

Antal behöriga förstahandssökande, 2013-2017

Antal behöriga förstahandssökande 2013-2017

Till SCB med den senaste statistiken (publicerad 2017-10-11)

Med behöriga förstahandssökande avses sökande som är behöriga till sitt i första hand sökta alternativ.