UKÄ presenterade studier på EAIR:s europeiska konferens

Den europeiska organisationen EAIR länkar samman forskning, policy och praktik i övergripande frågor som rör högre utbildning. I september ordnade EAIR sin 39:e forumkonferens med stor uppslutning. Deltagarna kom från hela Europa, men även från till exempel Kina.

Presentation av det tidigare kvalitetssystemet

Viveka Persson, enhetschef på UKÄ:s utvärderingsavdelning, höll i en presentation av Sveriges tidigare system för kvalitetssäkring. I presentationen jämförde hon även med andra tidigare system som använts.

– Ett av mina budskap var att även ett starkt kontrollerande system kan vara kvalitetsdrivande. Det har vi kunnat se i våra genomlysningar av de två senaste systemen vi haft för programutvärderingar. Kanske är det så att det har större betydelse vilka underlag man samlar in och vad man utvärderar mot, resonerar Viveka.

Ger ett bredare perspektiv

Att delta i denna och liknande konferenser är värdefullt ur flera perspektiv, menar både Viveka och Anette Gröjer som är senior rådgivare på UKÄ. Det bidrar till att vi i Sverige får in ett bredare, internationellt perspektiv på hur vi arbetar med kvalitetsfrågorna inom högre utbildning men också att vi kan dela med oss av den långa erfarenhet vi har i Sverige av olika kvalitetssäkringssystem.

Ny antologi med kapitel om Studentspegeln

Under konferensen presenterades en helt ny antologi där Annette Gröjer och Inger Wikström Öbrand från UKÄ bidragit med ett kapitel om vår stora undersökning Studentspegeln. Antologin togs emot väl.

– Det är ju en stor studentundersökning vi gjort och från materialet går det att göra flera intressanta jämförelser med andra länder, säger Anette.

EAIR står för European Higher Education Society. Konferensen hölls i Portugal och erbjöd åtta olika spår med fördjupande seminarier.