Var med och testa UKÄ:s nya webbtjänster!

Vi tar just nu fram två nya webbtjänster. Resultat från våra kvalitetsgranskningar samt vår statistik om högskolan ska bli mer tillgängliga och enklare att hitta. Vill du vara med och testa och hjälpa oss att göra de nya webbtjänsterna så bra som möjligt?

Så går det till

Du kommer att behöva avsätta ungefär 20-30 minuter. Du testar själv vid din dator när det passar dig.

Testa tjänsten för granskningsresultat

De första användartesterna äger rum under vecka 40. Anmäl intresse till: kristin.wengerholt@uka.se

Läs mer om UKÄ:s kvalitetssäkringssystem för högre utbildning

Testa tjänsten för statistik om högskolan

Användartesterna äger rum under september och oktober. Anmäl intresse till ingela.karlsson@uka.se

Du kommer att bli kontaktad om du blir uttagen till testgruppen. Dina synpunkter kommer att vara viktiga för hur webbtjänsten fungerar och kan användas.